zasady drogowe

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja praktycznych informacji dotyczących bezpiecznego przemieszczania się pojazdami po drogach. Artykuł opisuje na co w szczególności powinno się zwracać uwagę, definiuje możliwe do wystąpienia warunki oraz wynikające z nich zagrożenia, jak również dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego transportu publicznego.